GDPR

GDPR Prohlášení pro Neziskovou Organizaci Čtvrtkon

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známém jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), nezisková organizace Čtvrtkon se zavazuje chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Toto prohlášení vás informuje o tom, jak sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

  • Identita a kontaktní informace správce osobních údajů:
  • Název organizace: Čtvrtkon z.s.
  • Adresa: Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
  • Kontaktní e-mail: anna.michalovova@ctvrtkon.cz

Účely zpracování osobních údajů:

Sbíráme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze za účelem organizace a koordinace našich akcí, setkání, a sdílení informací o IT komunitě Čtvrtkon. Vaše osobní údaje používáme také pro zasílání informací o budoucích akcích a novinkách prostřednictvím e-mailů či jiných komunikačních kanálů.

Právní základ zpracování:

Zpracování vašich osobních údajů provádíme na základě vašeho souhlasu, který nám poskytnete při registraci na naše akce nebo při přihlášení k odběru novinek. Druhy osobních údajů, které zpracováváme: Můžeme shromažďovat a zpracovávat různé typy osobních údajů, jako jsou jméno, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a další informace, které nám poskytnete dobrovolně při registraci nebo účasti na našich akcích.

Doba uchovávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou zákonem.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám:

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty nebo sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou případů stanovených zákonem nebo pokud je to nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.

Práva subjektů údajů:

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravit je, odstranit je nebo omezení zpracování. Máte také právo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Pro výkon svých práv nás kontaktujte na uvedené kontaktní informace.

Bezpečnostní opatření:

Udržujeme vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, změně nebo zneužití.

Děkujeme za důvěru, kterou nám věnujete tím, že sdílíte své osobní údaje. Jsme pevně odhodláni chránit vaše soukromí a zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. V případě, že máte jakékoliv otázky týkající se zpracování osobních údajů nebo GDPR, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem,

Tým Čtvrtkonu