Czechitas - Nebuďte jen uživatelky, tvořte - 6. 12. 2017

Czechitas - Nebuďte jen uživatelky, tvořte - 6. 12. 2017 náhledový obrázek
Publikováno:
před 6 lety

Diskuze s Ditou Přikrylovou o ženách v IT.